Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om värdena för de parametrar som används i formeln för beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter (upphävt) 13.9.2012/514

Denna förordning upphörs att gälla fr.o.m. 1.1.2017. Se L 315/2015 29 §.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006), sådant det lyder i lag 441/2012:

1 §

Väntevärdena (mi) och spridningarna (si) för avkastningen i placeringsgrupp i, som avses i 10 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden (1114/2006), anges i tabellen i bilaga 1 och korrelationerna (rij) mellan placeringsgrupperna i och j, som avses i samma moment, anges i tabellen i bilaga 2.

2 §

Den i 10 § 3 mom. i lagen om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om täckning av ansvarsskulden avsedda spridningen för försäkringsrörelsen (σd) är 0.4 och korrelationen för försäkringsrörelsen och placeringsavkastningen (ρ) 0.2.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om värdena för de parametrar som används i formeln för beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter (248/2011).

Bilaga 1

Placeringsgrupp Gruppens beteckning Väntevärde mi Spridning si
I Penningmarknadsinstrument I 1) 3.0 0.6
  I 2) 3.5 0.8
  I 3) 4.0 1.5
  I 4) 3.5 2.0
II Masskuldebrevslån II 1) 3.5 2.0
  II 2) 4.0 4.0
  II 3) 4.5 5.0
  II 4) 5.0 6.0
  II 5) 6.0 10.0
III Fastigheter III 1) 6.0 7.0
  III 2) 7.0 10.0
  III 3) 7.0 11.0
  III 4) 8.5 15.0
IV Aktier IV 1) 8.0 18.0
  IV 2) 10.0 24.0
  IV 3) 11.0 28.0
V Diverse placeringar V 1) 4.0 6.5
  V 2) 6.5 8.0
  V 3) 8.0 20.0
  V 4) 12.0 34.0

Bilaga 2

rij I.1 I.2 I.3 I.4 II.1 II.2 II.3 II.4 II...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.