Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Kommunikationsministeriets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (upphävt) 6.4.2011/370

Denna förordning har upphävts genom F 12.2.2015/132, som gäller fr.o.m. 1.3.2015. Se Trafis föreskrift om transport av farliga ämnen på järnväg.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen av den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på transport av farliga ämnen på järnväg.

2 §

Definitioner

Om inget annat bestäms nedan, avses i denna förordning och bilagan till den med

1) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

2) tank cisternvagnar, avmonterbara tankar, batterifordon, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar.

3 §

Bilaga till förordningen

Bestämmelser om de ämnen och föremål vilkas transport är tillåten endast på särskilda villkor på grund av deras farlighet, eller vilkas transport är förbjuden, finns i en bilaga.

Bilagan innehåller allmänna bestämmelser, bestämmelser om farliga ämnen och föremål samt bestämmelser om transportmedel och transport.

4 §

Förvaring av handlingar som hänför sig till påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

Besiktningsorganet ska i minst tio år förvara i bilagan till denna förordning avsedda handlingar jämte bilagor som hänför sig till påvisande av att förpackningar och tankar stämmer överens med kraven, om inget annat föreskrivs i bestämmelserna i bilagan.

4 a § (1.9.2011/1019)

Giltighetstid för typgodkännande av transportabla tryckbärande anordningar och av andra tryckkärl och tankar

Ett typgodkännande av en transportabel tryckbärande anordning, något annat tryckkä...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.