Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om särskilda tillstånd för torskfiske (upphävt) 10.11.2010/949

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 12.12.2016. Se L om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik 1048/2016 49 §.

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 10 § i lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994):

1 §

För fiskefartyg som är registrerade i Finland och vars totallängd är minst 8 meter är torskfiske i Östersjön tillåtet endast med ett särskilt tillstånd för torskfiske som avses i artikel 10 till rådets förordning (EG) nr 1098/2007 och som har beviljats av den närings-, trafik- och miljöcentral som har registrerat fiskefartyget.

2 §

Jord- och skogsbruksministeriet underhåller den i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 artikel 10 punkt 3 angivna förteckningen över fartyg som innehar särskilda tillstånd för torskfiske i Östersjön.

Närings-, trafik- och miljöcentralen ska före beviljandet av särskilda tillståndet få ministeriets bekräftelse att till förteckningen kan tas ett fartyg med i ansökan avsedd fiskekapacitet mätt i kilowatt.

3 §

Ansökan om det ovan i 1 § avsedda särskilda tillståndet för det kommande året ska göras senast den 3 december av pågående år.

Särskilda tillstånd kan sökas även under pågående år om den i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 artikel 10 punkt 2 angivna maximikapaciteten uttryckt i kilowatt inte överskrids i den förteckning som avses i 2 §.

4 §

Om det i ansökningsförfarandet som avses i 3 § 1 mom. uppstår en situation var man inte kan bevilja särskilda tillstånd för alla ansökta fartyg ska följande urvalsgrunder iakttas i ordningsföljd:

1) antal torskfiskeår ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.