Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om explosiva varor (upphävt) 28.5.1993/473

Denna förordning har upphävts genom F 25.6.2015/819, som gäller fr.o.m. 1.7.2015.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av lagen den 19 juni 1953 om explosionsfarliga ämnen (263/53):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (22.12.1994/1385)

Denna förordning gäller med nedan i 2 och 3 §§ stadgade undantag explosiva varor samt tillverkning, användning, överlåtelse, innehav, upplagring, förvaring, import, överföring, förstöring av samt handel med sådana varor och dessutom bekämpning av risken för storolycka förorsakad av sådana.

Handels- och industriministeriet kan bestämma att de stadganden som gäller överföring av explosiva varor också skall tillämpas på andra än i 4 § avsedda ämnen och artiklar, när detta är motiverat med tanke på ämnenas och artiklarnas explosionsfara.

2 §

Denna förordning gäller inte aktiviteter inom försvarsmakten och inte heller skötsel av tjänsteuppgifter inom gränsbevakningen och polisen.

Denna förordning gäller inte heller

1) sådan tillverkning, hantering, transport eller upplagring av explosiva varor i gruvor, om vilket stadgas särskilt,

2) transport av explosiva varor på väg, med järnväg, i luftfarkost, i fartyg eller med posten, och inte heller

3) tändstickor frånsett tillverkningen av dem.

3 §

Stadgandena i denna förordning angående tillverkning av explosiva varor gäller inte

1) hantering av explosiv vara på användningsplatsen för omedelbar användning, och inte heller

2) av enskild person utförd laddning av patroner för skjutvapen, vilka innehas med vederbörligt tillstånd, för att användas för eget behov.

4 §

I denna förordning avses med

1) explosiv vara sprängämne och artiklar som innehåller sprängämne, dock i...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.