Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om patentombud (upphävt) 15.12.1967/552

Denna lag har upphävts genom L 17.1.2014/22, som gäller fr.o.m. 1.7.2014.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Berättigad att yrkesmässigt utöva patentombudskap är endast den, som är antecknad såsom patentombud i det av patent- och registerstyrelsen förda patentombudsregistret. Patentombud har att företräda annan person i ärenden, som skola handläggas av patentmyndigheten, samt vid besvär över dess beslut.

Genom förordning stadgas om den kompetens som fordras av patentombud och hans ställföreträdare samt om förandet av patentombudsregister och om registreringsavgift.

Se F om patentombud 636/1969.

2 §

Patent- och registerstyrelsen övervakar iakttagandet av stadgandena i 1 §. Rätt att företräda sakägare må av denna myndighet förvägras den som yrkesmässigt utövar patentombudskap utan att vara antecknad i patentombudsregistret.

Se L om Patent- och registerstyrelsen 578/2013 2 §.

3 §

Den som utan att vara i patentombudsregistret antecknat ombud, använder yrkesbeteckningen patentombud eller eljest uppgiver sitt yrkesområde så, att han på grund därav felaktigt kan antagas vara i sagda register antecknat ombud, straffes med böter.

Straffyrkande i fall som avses i 1 mom. får förutom av åklagaren framställas även av i patentombudsregistret antecknat ombud eller av en förening som företräder patentombud. (13.5.2011/479)

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.

Ikraftträdelsestadganden:

13.5.2011/479:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010 , LaUB 34/2010, RSv 311/2010

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.