Edilexissä tehdään teknisiä huoltotöitä tiistaina 1.12.2020. Palvelun hakutoiminnot eivät toimi klo 21-22 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Hemliga tvångsmedel i brottsutredande syfte – Vem kan säga nej?

Landström, Lena

JFT 2015/5-6 s. 493
11.2.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 11.2.2016

Tiivistelmä

Vid tvångsmedelsanvändning behöver avvägningar göras mellan behovet av en effektiv brottsbekämpning, som här avser att kunna utreda och i förlängningen lagföra brott, och intresset av skyddet för enskildas integritet. De hemliga tvångsmedlen kan vara mycket integritetskränkande, inte minst med den moderna tekniken. De kan också drabba fler personer än den som tvångsmedlet primärt riktas mot.I denna artikel behandlas framväxten av de hemliga tvångsmedel som är tillåtna i svensk rätt, där två linjer kan ses i rättsutvecklingen. Den ena är att nya tvångsmedel införs genom tillfälliga lagar, som sedan blir permanenta och att tillämpningsområdet för befintliga tvångsmedel utökas successivt. Den andra är att parallellt införs nya varianter av kontroll och tillsyn som legitimerar det utökade tillämpningsområdet. Artikeln inleds med en orienterande beskrivning av vilka hemliga tvångsmedel som är tillåtna, vad de innebär och i vilka situationer de kan användas. Därefter redogörs för olika former av kontroll och tillsyn som förekommer, och frågor som uppkommer då behovet och nyttan av tvångsmedelsanvändningen ska bedömas. Avslutningsvis diskuteras vad rättsutvecklingen kan innebära för framtiden och vilken roll olika aktörer kan komma att få.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.