Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Todistelun järjestäminen suomalaisessa välimiesmenettelyssä – käytännön havaintoja

Hemmo, Mika

Defensor Legis 2017/4 s. 514
13.10.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 4.10.2017

Tiivistelmä

Välimiesmenettelystä annetussa laissa (laki välimiesmenettelystä
967/1992) on vain niukasti säännöksiä välimiesmenettelyssä tapahtuvasta todistelusta, ja tämäkin sääntely suuntautuu paljolti harvoin hyödynnettäviin välimiesten valtuuksiin hankkia todistelua (VML 27 §) ja tuomioistuimen avustuksella tapahtuvaan todisteluun (VML 29 §). Sama todistelunormien vähäisyys koskee UNCITRALin mallilakia ja useimpien maiden välimiesmenettelylakeja. Erityisesti todistelun esittämis- ja vastaanottamistavan yksityiskohdat ovat tyypillisesti vailla yksityiskohtaista sääntelyä, mikä onkin luonnollista ottaen huomioon välimiesmenettelylle ominainen pyrkimys vahvistaa noudatettavat
prosessikäytännöt kunkin asian erityispiirteet vastaaviksi. Artikkelissa tarkastellaan todistelun järjestämistapaa ja erilaisia käytäntöjä pitäen silmällä VML:n mukaista välimiesmenettelyä ja Suomessa yleisesti noudatettavia menettelytapoja. Esitys perustuu
pitkälti kirjoittajan käsitykseen siitä, miten suomalaisissa välimiesmenettelyissä on tavallisesti toimittu ja mitä etuja ja haittoja erilaisilla vaihtoehdoilla on. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.