Asianajajaoikeuden alasta – mitä asianajajaoikeus on?

Peltonen, Jukka

Defensor Legis 2017/2 s. 173
19.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.4.2017

Tiivistelmä

Kirjoituksessa tarkastellaan asianajajaoikeuden ominaispiirteitä. Kyseessä on asianajaja Jukka Peltosen esitelmä ”Matti Ylöstalon syntymästä 100 vuotta” -muistoseminaarissa 3.2.2017.