Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Yleiskaavoitus metsäalueiden käytön ohjauksessa

Pölönen, Ismo – Malin, Kimmo

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja V 2011 s. 121
2.2.2011
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Yleiskaavoitusta on ryhdytty käyttämään enenevässä määrin taajamien lähivirkistysmetsien, rantavyöhykkeellä sijaitsevien metsien ja esimerkiksi luonto- ja maisema-arvoiltaan tärkeiden metsäalueiden käytön ohjaukseen. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL, 132/1999) ekologiset ja sosiaaliset ulottuvuudet, aikaisempaa vuorovaikutteisempi suunnittelu sekä kuntien alueidenkäytön strategioissa tapahtuneet muutokset ovat ilmenneet kaavoissa metsätalouteen vaikuttavina merkintöinä ja määräyksinä sekä velvollisuutena hakea metsätaloustoimille maisematyölupaa. Tässä artikkelissa analysoidaan sitä, mihin perustuen ja miten laaja-alaisesti yleiskaavassa sekä maisematyölupamenettelyssä voidaan ohjata ja rajoittaa metsäalueiden käyttöä. Kirjoituksessa systematisoidaan yleiskaavoituksen keinovalikoimaa metsäalueiden käytön ohjauksessa ja tulkitaan metsätalouden kannalta relevantteja yleiskaavan sisältövaatimussäännöksiä. Tarkastelu kohdistuu ensisijaisesti kaavoituksen aineellisen lopputuloksen reunaehtoja määrittävään sääntelyyn. Kaavojen vaikutusten arviointi ja osallistumissääntely on siis rajattu pääasiallisen tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimuksen käytännöllisen ulottuvuuden vahvistamiseksi artikkelissa käsitellään myös metsätalouden kannalta keskeisiä yleiskaavamerkintöjä ja annetaan esimerkkejä niihin liitettävistä kaavamääräyksistä.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.