Liito-oravan suojelu poliittisena prosessina ja yhteistoimintahankkeena Tampereen kaupunkiseudulla

Jokinen, Ari – Haila, Yrjö – Nygren, Nina

Artikkelit 21.6.2010, Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkeli keskittyy EU:n luontodirektiivin lajisuojeluun. Liito-oravan suojelua käsitellään sekä kaupunkisuunnittelussa että metsätaloudessa. Suojelua tarkastellaan poliittisena prosessina valtiollisen politiikan määrittelyssä ja toisaalta Tampereen kaupunkiseudulla, missä sitä ryhdyttiin edistämään kaupunkiseudun laajuisena yhteistoimintahankkeena. Yhteistoimintahankkeen tavoitteena on luoda kaupunkiseudun laajuinen menettely, jonka avulla liito-oravan suojelusta tulee paikallisen poliittisen yhteisön vastuulla toimiva hanke.


    Lisätiedot
  • Julkaistu aiemmin Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirjassa 2009