Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ilmasto-oikeus ja kansainvälinen lentoliikenne – sääntelyn nykytila ja tulevaisuus kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön hyväksymän globaalin päästöhyvitysjärjestelmän valossa

Merlich, Michelle

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2018 s. 169
26.11.2018
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan CORSIA:n toimintaperiaatteita, taustaa ja ongelmia sekä sen suhdetta muuhun kansainväliseen ilmastonmuutosta koskevaan sääntelyyn. Artikkeli jakautuu kolmeen päälukuun, joista ensimmäisessä paneudutaan CORSIA:n sisältöön pyrkien arvioimaan sen vaikutuksia kansainvälisen ilmasto-oikeuden tavoitteiden pohjalta. Toisessa pääluvussa arvioidaan ilmailualan osallistumista CORSIA:n kehittämiseen. Tässä yhteydessä tarkastellaan, miten IATA:n ehdotukset ovat vaikuttaneet CORSIA:n muotoutumiseen sekä pohditaan, miksi ilmailuala on aktiivisesti pyrkinyt edistämään juuri CORSIA:n kaltaisen sääntelyn syntymistä. Kolmannessa pääluvussa selvitetään CORSIA:n suhdetta muuhun kansainväliseen ilmastonmuutosta koskevaan sääntelyyn: YK:n ilmastosopimuksen pohjalta muodostuneeseen regiimiin ja EU:n päästökauppasääntelyyn. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.