Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Immissiokielto ympäristölupaharkinnassa

Lakka, Sofia

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2018 s. 393
26.11.2018
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan immissiokiellon soveltamista erityisesti ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä huomioiden kuitenkin luvantarvekynnystä koskevat näkökohdat. Artikkelissa on empiirinen ote käytännön lainopin rinnalla, sillä artikkelissa tarkastellaan ajankohtaista oikeuskäytäntöä määrällisesti ja laadullisesti. Artikkeli perustuu Vaasan hallinto-oikeuden (VaHaO) immissiokiellon soveltamista koskeviin päätöksiin ja niistä mahdollisesti annettuihin KHO:n ratkaisuihin. Lisäksi hyödynnettiin aiheeseen liittyviä KHO:n vuosikirjaratkaisuja. Määrällisessä tarkastelussa pyritään vastaamaan muun muassa siihen, kuinka usein immissiokieltoa on sovellettu ympäristölupia koskevassa muutoksenhaussa ja korostuuko immissiokiellon soveltaminen tietyissä tilanteissa. Aineistoa analysoidaan myös laadullisesti. Ajankohtaisesta oikeuskäytännöstä poimitaan immissiokiellon tulkintaa selventäviä esimerkkejä. (Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.