Vesi-, ruoka- ja energiaturvallisuuden oikeudellinen resilienssi

Belinskij, Antti — Soininen, Niko — Huhta, Kaisa

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2017 s.
8.12.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 8.12.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan vesi-, ruoka- ja energiaturvallisuutta resilienssinäkökulmasta. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1) miten Suomen oikeusjärjestelmä tukee vesi-, ruoka- ja energiaturvallisuuden häiriöihin reagoimista ja varautumista sekä niiden ennaltaehkäisyä; ja 2) onko sääntelyä tarpeen kehittää tästä näkökulmasta. Artikkelissa keskitytään nykyjärjestelmän resilienssin tarkastelussa erityisesti seuraaviin kysymyksiin: a) onko vesi-, ruoka- ja energiaturvallisuuden sääntelyssä otettu turvallisuuden uhkakuvat ja b) sektorien väliset yhteydet riittävästi huomioon ja c) kiinnitetäänkö sääntelyssä tarpeeksi huomiota turvallisuuden eri aikajänteisiin. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja X 2017, s. 275–343