Edilexissä on huoltokatko torstaina 25.4.2024. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.30 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Vertaisarvioitu

Äänimaisema Suomen YVA-lainsäädännössä ja -käytännössä

Salonen, Heikki

Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja XVI 2023 s. 312–389
3.1.2024
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Äänimaisema on visuaalisen maiseman tapaan osa elinympäristöämme, vaikuttaen elinympäristön viihtyvyyteen, terveellisyyteen, virkistyskäyttöön ja toisaalta elinkeinoihin, kuten luonnonarvoihin perustuvaan matkailuun. Äänimaiseman tuottamia hyötyjä voidaan kuvata psykologisiksi ja kulttuurisiksi ekosysteemipalveluiksi. Näkökulmaltaan äänimaisema-ajattelu eroaa perinteisemmästä meluntorjunnasta siinä, että äänimaisemaan kohdistuvien vaikutusten arviointia ei rajata ennakolta lainsäädännöllisesti tai menetelmällisesti vain meluun, vaan äänimaisemasta tunnistetaan hiljaisuuden sekä luonnonrauhan positiiviset arvot, sekä niiden menettämisen kielteiset vaikutukset. Vaikka Suomen lainsäädäntö ei sisällä äänimaisemaa käsitteenä, siihen kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia voidaan kuitenkin tunnistaa myös meluntorjunnan kautta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettu laki (252/2017; YVAL) yhdessä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (277/2017, YVAA) kanssa edellyttää äänimaiseman huomioimista YVA-menettelyssä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ja -selostuksessa. Äänimaisema on ymmärrettävä YVA-menettelyssä laajasti aina positiivisesta äänimaisemasta kielteiseen. Tutkimuksen empiiristen tulosten perusteella äänimaisema ei ole käsitteenä vakiintunut YVA-käytännössä ja toisaalta epäsuorasti muiden vaikutusten kautta tarkasteltuina äänimaisemavaikutukset on huomioitu tuulivoimahankkeiden YVA-käytännössä tyypillisesti vaillinaisesti YVA-lainsäädännön äänimaisemaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnille asettamiin edellytyksiin nähden.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.