Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kaivos kuilun partaalla – tapaustutkimus Oriveden kaivoksen evätystä ympäristöluvasta

Österberg, Saara

Ympäristöjuridiikka 3–4/2020 s. 7–45
21.12.2020
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Kaivosyhtiön on ennakoiden kehitettävä vesienhallintaansa säilyttääkseen toimintansa ympäristölupaedellytykset kaivoksen suunnitellun tuotantovaiheen loppuun asti. Oriveden kaivoksen tapauksessa epäonnistuminen johti siihen, ettei kaivosyhtiö voinut hyödyntää täysimääräisesti kaivoslain mukaisia oikeuksiaan. Kaivostoiminnan vesienhallintaa koskeva sääntely-ympäristö on kehittynyt viime vuosikymmenen aikana, suurelta osin Talvivaaran kaivoksen vesienhallinnan ongelmien vaikuttamana. Myös oikeusvarmuus kaivosvesien hallinnan vaatimuksista ympäristöluvituksessa on kasvanut ja luvan myöntämisedellytykset tiukentuneet. Ympäristöluvan perusedellytyksenä on, että luvanhakija esittää lupahakemuksessaan konkreettisen parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisen vesienhallinnan ratkaisun ja osoittaa vakuuttavasti, ettei toiminnasta aiheudu luvan myöntämisesteen muodostavaa merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Tutkimuksen empiirinen analyysi havainnollistaa ympäristölupamenettelyn vuorovaikutuksellista luonnetta ja ympäristöluvituksessa oikeudellisesti määräytyvin reunaehdoin toteutuvaa luvanhakijan, valvontaviranomaisen ja lupaviranomaisen toimijuutta, jolla on merkitystä lupamenettelyn lopputuloksen kannalta. Tutkimus nostaa esille palveluperiaatteen toteutumisen merkityksen ympäristölupamenettelyssä.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.