Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Lääkeaineet lääketuotantolaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvissa – Nykytilanne ja teollisuusjätevesisopimuksen rooli ohjausinstrumenttina

Miettinen, Mirella – Äystö, Lauri – Kauppi, Sari

Ympäristöjuridiikka 1/2020 s. 39
1.4.2020
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa esitellään empiirisen tutkimuksen tulokset lupaehdoista koskien lääkkeitä suhteessa lääketeollisuudelle myönnettyihin 13 ympäristölupaan vuosina 2002-2016 ja jätevedenpuhdistamoille myönnettyihin 129 lupaan aluehallintovirastojen toimesta kaudella 1.9.2014–31.3.2019. Jätevesissä olevien lääekaineiden tarkkailua vaadittiin selvästi vain kahdessa (15%) lääketeollisuudelle myönnetyssä luvassa ja yhdessä (0,8%)jätevedenpuhdistamoille myönnetyssä luvassa. Lisäksi vain kaksi (15%) lääketeollisuudelle myönnetyistä luvista sisälsi lääkkeitä koskevat ehdot viemäriin kuljetetun jäteveden suhteen. Teollisuusjätevesisopimuksien ehtoja vaadittiin 55–92%:ssa jätevedenouhdistamoille myönnteyistä luvista. Laaja valikoima ehtoja johtuu aluehallintovirastojen välisistä eroista. Teollisuusjätevesisopimuksen sisältöön liittyvät lupaehdot
sisältyivät 54% lääketeollisuudelle myönnetyistä lupista, mutta edellytys teollisuusjätevesisopimukusesta esiintyi vain kahdessa (15%) luvassa. Tulokset osoittavat että lääkkeisiin ei ole tähän mennessä ole kiinnitetty paljon huomiota ympäristöluvituksessa. Ehdotamme, että teollisuuden jätevesisopimuksia voitaisiin käyttää järjestelmällisemmin tiednkeruuseen lääkkeistä jätevesissä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.