Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Tiedonhallinnan vastuut kuntien jätehuollon järjestämisessä

Voutilainen, Tomi – Sariola, Meri

Ympäristöjuridiikka 3-4/2019 s. 8
30.12.2019
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Jätelaissa (646/2011) on säädetty kunnalliseen jätehuoltoon liittyvistä viranomaistehtävistä ja palvelutehtävistä. Näiden tehtävien väliset erot eivät ole olleet selkeitä. Tämä on näkynyt esimerkiksi muodostuneessa oikeuskäytännössä, joka koskee jätteenkuljetusrekisterin ylläpidon
tehtäviä ja näiden tehtävien siirtämistä kuntien omistamalle jäteyhtiölle. Jätteenkuljetusrekisterin tiedonhallintaan vaikuttavat jätelain lisäksi Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, kansallinen tietosuojalaki (1050/2018), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999), arkistolaki (831/1994) sekä julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettu laki (906/2019). Tiedonhallinnan lainsäädännössä vastuut kohdistuvat kunnissa pääosiltaan kunnalliseen viranomaiseen. Kuntien omistama jäteyhtiö on kunnan lukuun
toimiva palvelun tuottaja, joten jäteyhtiö on tietosuoja-asetuksessa tarkoitettu henkilötietojen käsittelijä jätehuollon asiakasrekisterin ylläpidossa. Kunnan jätehuollon palvelutehtävien järjestämisvastuusta huolehtiva viranomainen on rekisterinpitäjä ja asiakasrekisterissä
olevat tiedot ovat julkisuuslain ja arkistolain tarkoittamia asiakirjoja, jotka kuuluvat kunnan viranomaisen vastuulle. Jätelaissa on säädetty yksityiskohtaisesti niistä tehtävistä,jotka kunnan viranomainen voi antaa jäteyhtiön hoidettavaksi. Jätelain 143 §:ssä säädetyn
jätteenkuljetusrekisterin ylläpitoa ei voida antaa jäteyhtiön tehtäväksi, koska ylläpito on säädetty nimenomaan jätehuoltoviranomaisen tehtäväksi. Rekisterin ylläpitotehtävä on perustuslain (731/1999) 124 §:ssä tarkoitettu julkinen hallintotehtävä eikä sitä voida antaa yksityisoikeudelliselle jäteyhtiölle ilman erikseen laissa säätämistä.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.