Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan? Oikeudellinen näkökulma metsänieluihin

Romppanen, Seita

Ympäristöjuridiikka 2–3/2017 s. 7

Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 11.9.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa selvitetään, mitkä ovat LULUCF-sektoria sekä erityisesti sen päästöjen ja poistumien raportointia sekä laskentaa koskevat voimassaolevat oikeudelliset vaatimukset ja miten tämä sääntelykokonaisuus on uudistumassa. Artikkelin näkökulma kattaa kansainvälisen, EU:n ja kansallisen oikeuden tasot. Tällä tavoin LULUCF-sektoria koskevasta sääntelykokonaisuudesta voidaan muodostaa riittävän kattava kuva nykytilan arvioimiseksi. Artikkelin tarkastelun kohteena on varsin monimutkainen ja vaikeaselkoinen sääntelykokonaisuus, jossa tiettyjen sääntöjen kehittyminen on vahvasti sidoksissa sekä taustalla käytävään poliittiseen keskusteluun että esimerkiksi ajallisesti tiettyyn velvoitekauteen. Tästä syystä varsinkin raportointia ja laskentaa koskevia velvoitteita on järkevää tarkastella instrumenttikohtaisesti edeten kansainväliseltä tasolta kohti nyt uudistuvaa EU:n sääntelykokonaisuutta ja sen kansallisia vaikutuksia. Näin artikkelissa voidaan myös huomioida kunkin instrumentin taustalla vaikuttavat tekijät sekä tunnistaa olennaiset erot eri kokonaisuuksien välillä. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.