Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kestävästä kehityksestä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Hollo, Erkki J.

Ympäristöjuridiikka 2–3/2017 s. 3

Lyhyempi kirjoitus
Alkuperäinen julkaisupäivä: 11.9.2017

Tiivistelmä

Kirjoituksessa käsitellään kestävää kehitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisen yhteydessä. Kirjoittajan mukaan ilmastonmuutos on käsitteenä otettu käyttöön kuvaamaan maapallolla ilmeneviä, pääasiassa kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuvia lämpötilan muutoksia. Näitä muutoksia on seurattu suoraan teknisin keinoin suhteellisen lyhyen ajan, mutta geologisin tutkimusmenetelmin päästään hyvinkin pitkiin seurantajaksoihin. Havainnot osoittavat usein myös muutoksen keskeisen aiheuttajan ja syklisyyden. Nykyajan mittausten perusteella ihmistoiminnan vaikutukset ilmastonmuutokseen eli lämpötilan nousukehitykseen ovat niin merkittäviä, että strategiset toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on sovittu kansainvälisesti tarpeellisiksi. Yhden kansakunnan toimilla ei yksin ole maailmanlaajuisessa kehityksessä suurtakaan merkitystä, joskin merkittävimpien ja eniten päästöjä tuottavien teollisuusmaiden kuten Kiinan ja Yhdysvaltojen vähentämistoimien toteutumatta jääminen näkyisi tilastollisesti. Vapaamatkustajailmiöön onkin suhtauduttava poliittisesti vakavasti ja moraalisesti torjuvasti, koska yksittäinen vähentämistoimiin sitoutumaton saastuttajavaltio kuitenkin hyötyy muiden valtioiden suorittamien vähentämistoimien myönteisestä vaikutuksesta. Tästä syystä kansainvälisissä järjestelyissä pyritään mahdollisimman laajaan kattavuuteen maantieteellisesti. Kasvihuonekaasupäästöjen ohella on muitakin ilmakehään liittyviä ihmistoiminnan haittavaikutuksia kuten otsonikerrosta ohentavat aineet ja laajalle leviävät pienhiukkaspäästöt. Niiden rajoittamistoimia säännellään erillisissä yhteyksissä.(Edilex-toimitus)

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.