Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ihmisoikeuksien yleiset opit ja suomalainen ympäristöoikeudellinen argumentaatio

Viljanen, Jukka – Heiskanen, Heta – Raskulla, Siina

Ympäristöjuridiikka 1/2016 s. 86–109
18.5.2016
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa vastataan perustuslain 20 §:n tulkinnallisia rajoja koskevaan tutkimukselliseen tyhjiöön. Artikkelin ensimmäisessä osassa analysoidaan ympäristöperusoikeutta koskevaa oikeuskäytäntöä ja pyritään sitä kautta osoittamaan normisisällön niukkuus. Lisäksi tuomarihaastattelujen avulla etsitään syitä sille, miksi ympäristöperusoikeuden ja perus- ja ihmisoikeusargumentaation käyttö tuomioistuinten antamissa ympäristötapauksissa on jäänyt vähäiseksi16. Kirjoituksessa myös argumentoidaan, että ympäristöperusoikeuden oikeuskäytännön alikehittyneisyys johtuu osaltaan vähäisestä vuoropuhelusta kansainvälisen oikeuskäytännön kanssa. Etenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen yleiset opit ovat keskeisesti kehittäneet muita kotimaisen perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän osa-alueita. Artikkeli arvioi kahden perus- ja ihmisoikeuksia koskevan opin käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä ympäristöperusoikeuden aseman vahvistamisessa. Ensiksi artikkelissa analysoidaan, kuinka positiivisten velvoitteiden oppi edistää seisahtunutta ympäristöperusoikeuden kehitystä. Sen lisäksi artikkelissa pohditaan heikennyskiellon käyttämistä deregulaation rajoittajana. (Edilex-toimitus)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.