Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Ilmastonmuutos ja hevosenlanta – uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevan lainsäädännön lähempää tarkastelua

Pusa, Eeva-Maija – Ekroos, Ari

Ympäristöjuridiikka 2009/3–4 s. 10
31.10.2009
Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 31.10.2009

Tiivistelmä

Hevosen lannan käyttöasteen lisääminen energiana tukisi sekä uusiutuvan energian käytölle asetettujen tavoitteiden toteutumista että laajemmin ilmastonmuutoksen hillintää. Tässä artikkelissa tarkastellaan hevosen lannan hyödyntämismahdollisuuksia ja niitä
koskevaa lainsäädäntöä. Erityisesti tarkastelun kohteena on kuivikelannan sisältämän energian hyödyntäminen – millä edellytyksillä se on mahdollista? Ensin selvitetään lannan
statusta eli onko lanta jätettä. Sitten tarkastellaan hevosen lantaan liittyvän toiminnan ympäristönsuojelua ja ympäristölupia. Sen jälkeen aihe liitetään laajempaan yhteiskunnalliseen
kontekstiin.

Aihealueet

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.