Edilexissä on huoltokatko torstaina 25.4.2024. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.30 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Avoin
Tätä artikkelia voi jakaa vapaasti. Muistathan mainita lähteen edilex.fi.
Vertaisarvioitu

Kaivossektorin hyväksyttävyysvaje ja paikallisten vaikuttamismahdollisuudet – Miten kaivoslakiuudistus vastaa haasteisiin?

Pölönen, Ismo – Leino, Johanna

Ympäristöjuridiikka 2–3/2023 s. 25–51
23.8.2023
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Kaivoslaki uudistettiin vuoden 2023 alkupuolella erityisesti ympäristönsuojelua ja paikallisten vaikuttamismahdollisuuksia korostavien politiikkatavoitteiden toteuttamiseksi ja alan hyväksyttävyysvajeeseen vastaamiseksi. Tässä artikkelissa arvioidaan kaivosalan hyväksyttävyysvajeen ilmenemismuotoja sekä kaivoslakiuudistuksessa valittujen sääntelyratkaisujen toimivuutta paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämistavoitteen näkökulmista.

Kaivossektorin hyväksyttävyysvaje on ilmennyt uusien malminetsintä- ja kaivoshankkeiden laaja-alaisena vastustuksena eri puolella maata. Kansalaisten ja yhteisöjen vaikuttamistapoihin kuuluu useanlaisia viestintä- ja vaikuttamiskeinoja muodollisten osallistumismenettelyjen ulkopuolella ja niihin nähden osin eriaikaisesti. Toimintatapoihin sisältyy varhaisen vaiheen vaikuttamista toimintojen estämiseksi tietyillä alueilla jo ennen yksittäisten hankkeiden vireille tuloa. Toimien vaikuttavuuteen viittaa erityisesti kuntien malminetsintä- ja kaivoskriittiset kannat. Hankkeiden hyväksyttävyys kuntatasolla on hyvin olennainen kysymys alan toimintaedellytyksille.

Kaivoslakiuudistuksessa hyväksyttävyystavoitteiseen vastattiin sisällyttämällä kaivosluvan kuntakaavaedellytyksen lakiin. Tämä luo kannustimen kaivosyhtiöille paikallista hyväksyttävyyttä lisääviin toimiin, sillä jatkossa kaivoshankkeet edellyttävät säännönmukaisesti kunnanvaltuuston enemmistöltä myötämielisen kaavapäätöksen. Muutoin paikallisen hyväksyttävyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen tähtäävät muutokset jäivät vähäisiksi. Malminetsintävaiheen osalta kuntien, maanomistajien ja muiden elinkeinojen asema suhteessa etsintäyhtiöihin jäi heikoksi.

Kaivoslakiin lisätyt yleisötilaisuussäännökset sisältävät lähinnä velvoitteita yksisuuntaiseen tiedottamiseen. Kun hyväksyttävyysongelmat johtuvat keskeiseltä osin luottamusvajeesta hankkeesta vastaavien tuottamaan tietoon, lainsäädäntöratkaisua voidaan pitää puutteellisena. Kaivossektorin hyväksyttävyyden edistäminen näyttää jäävän uudistuksen jälkeenkin suurelta osin yhtiöiden käytännöistä riippuvaiseksi. Luottamuksen rakentaminen edellyttänee usein yhtiöiltä lain vaatimuksista selvästi pidemmälle menevien keinojen käyttöä.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.