Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

EU:n toimivallan reunaehdot puhtaan energian siirtymälle

Huhta, Kaisa

Ympäristöjuridiikka 2–3/2023 s. 7–24
23.8.2023
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan Euroopan unionin (EU) toimivaltaa ja erityisesti sen reunaehtoja energiasektorilla puhtaan energian siirtymän näkökulmasta. EU käyttää energia-alalla jaettua toimivaltaa, jonka laajuutta ja käyttöä koskevat säännöt ja oikeusperusta määritellään SEUT 194 artiklassa. Säännös sisältää myös energiaa koskevan nimenomaisen toimivaltarajoituksen, jonka mukaan EU:n energiapolitiikan toimenpiteet "eivät vaikuta jäsenvaltion oikeuteen määritellä energiavarojensa hyödyntämisen ehdot, jäsenvaltion eri energialähteiden välillä tekemiin valintoihin eikä jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen". Pariisin sopimuksen ja EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden saavuttaminen kuitenkin edellyttävät, että energian tuotanto- ja kulutusmenetelmät muuttuvat olennaisesti ja pysyvästi päästöttömämmiksi. Tässä kokonaisuudessa esimerkiksi uusiutuvan energian osuuden lisääminen energian kokonaistuotannossa on välttämätöntä. Tätä taustaa vasten artikkelissa arvioidaan energiasektoria koskevaa toimivaltarajoitusta viimeaikaisen Euroopan unionin tuomioistuimen (EUTI) oikeuskäytännön valossa. Artikkelin tavoitteena on selkeyttää toimivaltarajoituksen vaikutusta puhtaan energian siirtymän ja erityisesti uusiutuvan energian sääntelyn mahdollisuuksiin EU:ssa. Artikkelissa tunnistetaan EU:n toimivallan kehitys energiasektorilla ja jäsennetään energiaa koskevan toimivaltarajoituksen ja EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan rajapintaa. Artikkelin analyysi osoittaa, että energiaa koskevan toimivaltarajoituksen tutkinta on tosiasiassa kapeampi kuin mitä artiklan ehdoton sanamuoto antaa ymmärtää.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.