Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Kunnan toteuttamat ekologiset kompensaatiot: kuka maksaa?

Pappila, Minna – Leskinen, Paula – Vartiainen, Juha-Pekka

Ympäristöjuridiikka 3–4/2022 s. 6–33
27.12.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Ekologisista kompensaatioista on tulossa uusi työkalu luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi ja myös monet kunnat ovat kiinnostuneet käyttämään kompensaatioita. Tässä artikkelissa tarkastellaan kuntien mahdollisuuksia käyttää maapoliittisia ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä keinoja ekologisen kompensaation toteuttamiskustannusten perimiseksi kaavoitettavan maa-alueen omistajalta tai rakennushankkeeseen ryhtyvältä aiheuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. Artikkelissa todetaan, että kehittämiskorvausten käyttöala on rajattu vain sellaisten yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, joiden toteuttamisvastuu kuuluu kunnalle, joten niiden käyttö kompensaatiokulujen korvaamiseen onnistuisi vain yksittäistapauksissa. Maankäyttösopimusten käyttöala on huomattavasti laajempi ja niihin on mahdollista sisällyttää kompensaatiokuluja, mutta edellytyksenä kulujen perimiselle on kohtuullisuuden ohella, että maanomistaja saa merkittävää hyötyä kaavasta. Tontinluovutusehtojen kohdalla kulujen siirto on vapainta, mutta niiden käyttöä rajoittavat kunnittain ja alueittain suuresti vaihteleva tonttikysyntä. Rakennuslupamaksut eivät nykyisen lainsäädännön puitteissa sovellu lainkaan kompensaatiokulujen siirtoon, mutta ajatus maksujen käytöstä kompensaatiokulujen kohdentamisessa on lainsäädäntömuutoksen harkinnan arvoinen. Kompensaatioiden mahdollisen käyttöönoton ohella lievennyshierarkian integroimiseen osaksi maankäytön suunnittelua tulee panostaa entistä enemmän käytännön kaavoitustyössä ja sitä koskevassa sääntelyssä.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.