Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Voiko viihtyisyyttä oikeudellisesti arvioida ja kompensoida?

Jääskeläinen, Lauri

Ympäristöjuridiikka 1/2022 s. 52–79
23.5.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Aluerakenteen tiivistäminen on nähty keinona vähentää luontokatoa. Toisaalta muun muassa pandemian myötä voimistunut tarve lähiluontoon on herättänyt asukkaissa vastarintaa, kun vakiintunutta ja toimivaa kaupunkiympäristöä halutaan täydennysrakentamisella tiivistää. Maankäyttö- ja rakennuslaki suhtautuu joustavasti täydennysrakentamisen mahdollisuuksiin. Asemakaavan eräänä oikeudellisena sisältövaatimuksena on edellytysten luominen viihtyisälle elinympäristölle.

Oikeuskäytäntöä asemakaavoitukseen tarkoitukseen kytketystä elinympäristön laadun heikentämiskiellosta on niukalti. Vielä vähemmän on tuomioistuinratkaisuja, joissa on arvioitu viihtyisyyden kriteerejä. Useimmat niistä koskevat tuulivoimalarakentamista. Kaavoitukseen kuuluvassa vuorovaikutteisessa prosessissa tuodaan usein esiin asukkaiden viihtyisyyteen liittyviä näkökohtia. Asukkaat kokevat, ettei heidän näkemyksillään aina ole painoarvoa päätöksenteossa.

Eräs keino lieventää täydennysrakentamisesta koettuja kielteisiä vaikutuksia on yrittää kompensoida niitä osana alueidenkäytön ohjausta. Täsmentämällä kaavamääräyksiä vaikutusselvitysten avulla ja ottamalla määräyksiin mukaan myös vaikeammin mitattavia vaatimuksia olisi mahdollista luoda enemmän hyväksyttävyyttä täydennysrakentamiseen.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.