Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Vertaisarvioitu

Suomi-rata ja suunnittelujärjestelmä

Heinilä, Aleksi

Ympäristöjuridiikka 1/2022 s. 8–38
23.5.2022
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) suunnittelujärjestelmää ja sen suhteita erityisesti väylähankkeiden suunnittelua koskevaan sääntelyyn yhden valtakunnallisesti merkittävän ratahankkeen, Suomi-radan, näkökulmasta. Konkreettisena tutkimuskysymyksenä on, minkä suunnitteluinstrumentin puitteissa ratkaisu tietyn ratalinjausvaihtoehdon hyväksi on tässä tapauksessa oikeudellisesti mahdollista ja perusteltua tehdä.

Ratahanke tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman tällaiselle tarkastelulle, sillä MRL:n suunnittelujärjestelmässä valtakunnallisestikin merkittäviä ratkaisuja tehdään alueellisen ja paikallisen tason kaavoituksessa. Näin tarkasteluun tulee myös kysymys siitä, minkälaisin reunaehdoin valtakunnallisten intressien toteuttamiseen on mahdollista tässä tapauksessa ja yleisemminkin velvoittaa.

Sektorilainsäädännön eli ratalain (110/2007, RataL) mukainen suunnittelu puolestaan perustuu MRL:n mukaiseen kaavoitukseen, joka on oikeudellisesti RataL:n mukaisten suunnitelmien hyväksymisen edellytys. Tarkasteluun liittyy myös Suomi-ratahankkeen edistämiseksi perustettu hankeyhtiö, jonka on niin ikään sanottu päättävän siitä, mikä radan linjausvaihtoehto suunnitellaan rakentamisvalmiuteen saakka.

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.