Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Kestävyysmurros ja oikeus

Similä, Jukka

Ympäristöjuridiikka 4/2021 s. 6–24
8.2.2022
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Kestävyysmurrosta tarvitaan ratkaisemaan useita laajoja ja kompleksisia yhteiskunnallisia ympäristöongelmia, jotka nivoutuvat toisiinsa ja erilaisiin tuotannon ja kulutuksen järjestelmiin. Vaikka oikeudellisella sääntelyllä on murroksessa rajoitettu rooli, kestävyysmurros ei tapahdu ilman oikeudellinen sääntelyn muuttumista. Oikeudellinen muutos on jo alkanut, joka symbolisesti erityisesti näkyy EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa, joka on laaja kestävyysmurrosta edistävä politiikka- ja lainsäädäntöohjelma.

Tässä artikkelissa hahmotetaan aluksi mikä kestävyysmurroksessa on olennaista oikeudellisen sääntelyn kannalta, jotta voitaisiin ymmärtämään oikeudellinen muutoksen luonnetta. Artikkelissa tarkastellaan sekä sääntelyä, jonka ensisijainen tehtävä on edistää kestävyysmurrosta, että sääntelyä, jossa tämä on toissijainen tehtävä. Suuri osa ympäristöoikeudesta kuuluu ensimmäiseen kategoriaan. Ympäristöoikeudella on tärkeä rooli kestävyysmurroksessa, mutta ympäristöoikeuden rajoitteiden takia se ei yksinään voi tuottaa kestävyysmurrosta. Oikeudelliset rakenteet, jotka koskevat julkisten varojen käyttöä taikka markkinoiden toimintaa, ovat perinteisesti pyrkineet taloudellisen tehokkuuden varmistamiseen, ei niinkään sosiaalisten päämäärien toteuttamiseksi. Näillä rakenteilla voi olla kestävyyden kannalta merkityksellisiä muutosvoimia tukahduttava vaikutus. Kestävyysmurros edellyttää uudenlaisen tasapainon löytämistä taloudellisen tehokkuuden ja ympäristönäkökohtien välillä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.