Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Rakentamismääräykset

Päivitetty 7.6.2023. Ks. myös virallinen Suomen rakentamismääräyskokoelma ympäristöministeriön sivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ks. myös maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet kootaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Rakentamista koskevat asetukset on uudistettu vaiheittain 1.1.2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti. Sääntelyä on selkeytetty erottamalla vaatimukset ja suosituksina annettavat ohjeet toisistaan. Pääosin asetuksista löytyy perustelumuistio.

* Huom. tämä esitys on suppeampi kuin ympäristöministeriön sivuilla oleva rakentamismääräyskokoelma, eikä esitys sisällä virallisessa rakentamismääräyskokoelmassa julkaistuja oppaita tai muita ympäristöministeriön ulkopuolisten asiantuntijoiden erikseen laatimia lisämateriaaleja.

Suunnittelu ja valvonta

Asetukset

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio


Asetuksiin liittyvät ympäristöministeriön ohjeet


Rakenteiden lujuus ja vakaus

Asetukset

Asetus

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio


Ympäristöministeriön asetukset rakenteiden kuormia koskevista kansallisista valinnoista


Asetuksiin liittyvät ympäristöministeriön ohjeet

  • Betonirakenteet, ohjeet, 2019
    Kaavassa 1.5 sivulla 27 ollut lyöntivirhe on korjattu 8.3.2017.
    16.12.2019 on otettu huomioon standardi SFS EN 1992-4:2018 ja lisätty sitä koskeva kansallinen liite sekä standardin muutos SFS-EN 1992-1-2:2005/A1:2019.

Paloturvallisuus

Asetukset

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio


Asetuksiin liittyvät ympäristöministeriön ohjeet


Muut materiaalit


Terveellisyys

Asetukset

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio


Ympäristöministeriön asetukset tuotteita koskevista olennaisista teknisistä vaatimuksista

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetuksiin liittyvät ympäristöministeriön ohjeet


Käyttöturvallisuus

Asetukset

Asetus

Perustelumuistio


Esteettömyys

Asetukset

Asetus

Perustelumuistio

Asetuksiin liittyvät ympäristöministeriön ohjeet


Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

Asetukset

Asetus

Perustelumuistio

Asetuksiin liittyvät ympäristöministeriön ohjeet


Energiatehokkuus

Asetukset

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio

Asetus

Perustelumuistio


Asetuksiin liittyvät ympäristöministeriön ohjeet


Muut materiaalit


Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Ks. maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 117 i §.

Asetukset


Asuntosuunnittelu

Asetukset

Asetus

Perustelumuistio


Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.