Kunnanjohtajan sananvapaudesta

Heiskanen, Heta – Uoti, Asko

Viestintäoikeus 26.9.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 31.12.2016

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan kunnanjohtajan sananvapauden sääntely-ympäristön erityispiirteitä sekä analysoidaan, millaisia oikeudellisia ongelmia siitä seuraa, että kunnanjohtajien sananvapauden valvonta on osittain erillään muusta sananvapauden laillisuusvalvonnasta. Erityisinä kysymyksinä nostetaan esiin sananvapauden valvonnan rooli yhdenvertaisuuden edistämistä koskien vähemmistö- ja alkuperäiskansan oikeuksien kontekstissa. Artikkelin johtopäätöksissä annetaan de lege ferenda -suosituksia. (Edilex-toimitus) Kirjoitus on julkaistu Viestintäoikeuden vuosikirjassa 2016.


    Lisätiedot
  • Viestintäoikeuden vuosikirja 2016 s. 277–301