Identiteettivarkaus – Vähäinen tietorikos

Ahonen, Tuija

Viestintäoikeus 26.9.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 31.12.2016

Tiivistelmä

Kirjoituksessa käsitellään identiteettivarkautta. Säännös identiteettivarkaudesta astui voimaan syyskuun 4. päivänä 2015 tietoverkkorikosdirektiivin implementoinnin yhteydessä, ja samalla päättyi lähes viiden vuoden keskustelu siitä, pitäisikö aiheesta säätää oma itsenäinen rikoksensa vai olivatko jo olemassa olevat säännökset riittäviä kattamaan kaikki tilanteet, joissa tällaista tekoa voisi esiintyä. Pohdinnassa keskeisinä olivat olleet kriminalisointiperiaatteet; kaikelle rikoslainsäädännölle tuli ennen kaikkea olla hyväksyttävä peruste ja painava yhteiskunnallinen tarve. (Edilex-toimitus) Kirjoitus on julkaistu Viestintäoikeuden vuosikirjassa 2016.


    Lisätiedot
  • Viestintäoikeuden vuosikirja 2016 s. 212–240