Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Verkkosisällön linkittämisen ja kopioimisen rajoittamisesta

Savola, Pekka

Sanan vapauksia ja rajoja – Viestintäoikeuden vuosikirja 2020 s. 64–87
1.11.2021
Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Viime aikoina on keskusteltu oikeudesta määrätä omista tiedoistaan tai aineettomasta omaisuudesta, kuten immateriaalioikeuksin suojatusta omaisuudesta tai muista tietoaineistoista. Esillä on myös ollut asianmukaisen tasapainon saavuttaminen aineettoman omaisuuden suojaamisen sekä julkisten ja jossakin määrin myös yksityisten tietoaineistojen hyödynnettävyyden välille. Kirjallisuudessa ja oikeuskäytännössä on käsitelty varsin paljon sitä, loukkaako jonkinlainen linkittäminen immateriaalioikeuksia, tyypillisesti linkittämisen kohteena olevan verkkosivustolla olevan tekstintai kuvan tekijänoikeutta. Tarkastelun keskipisteenä on usein ollut tekojen arviointi linkittäjän näkökulmasta.

Tässä yleiskatsauksessa asiaa tarkastellaan ensimmäisessä kappaleessa mainittua taustaa vasten laajemmasta ja vastakkaisesta tulokulmasta. Tutkimuskysymyksenä on, miten internetin verkkosisällön tekijä tai tuottaja (oikeudenhaltija) voi rajoittaa sisältöön linkittämistä tai sisällön kopiointia eli miten hän voi määrätä siitä, miten kolmannet osapuolet voivat hyödyntää hänen verkkosisältöään. Tässä kirjoituksessa ei toisin sanoen tarkastella sitä, miten sivustolla luvatta olevaan aineistoon tai tämän aineiston hyödyntämiseen voidaan puuttua eli tilannetta, että verkkosivuston aineiston oikeudenhaltija on joku kolmas taho. Kysymys kattaa yhtäältä ne oikeudet, joihin rajoittaminen voisi perustua, ja toisaalta keinot vaikuttaa kopiointiin tai linkittämiseen.

Tarkastelu painottuu erityisesti tekijänoikeuteen ja sen lähioikeuksiin lähinnä siksi, että näihin oikeuksiin on tyypillisesti vedottu ja niistä on kohtalaisesti oikeuskäytäntöä, joka on osin myös tehnyt aiheelliseksi tarkistaa eräitä aiempia käsityksiä. Kirjoituksessa esitetään erityisesti tuoreemman oikeuskäytännön perusteella tästä eräitä tulkintakannanottoja. Artikkelissa luodaan kuitenkin katsaus myös muihin oikeuksiin. Pääpainopisteenä tarkastelussa on linkittäminen, johon liittyvät arviointikysymykset ovat olleet haastavampia, mutta vertailun vuoksi käsitellään myös sisällön kopioimista.

(Edilex-toimitus)

Linkit

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.