Selaa arkistoa

xArkisto

Arkisto, 2017

4 hakuosumaa

 • Lakikirjasto > VerotusVerotus 4/2017
  Knuutinen, Reijo: Eriytetty tuloverojärjestelmä: ansio- ja pääomatulojen välistä rajanvetoa 25 vuotta
  Verotus 4/2017 s. 376, Asiantuntija-artikkeli
  Järvenoja, Markku: Pääomanpalautuksen verotus yritysjärjestelyn jälkeen
  Verotus 4/2017 s. 393, Asiantuntija-artikkeli
  Kuortti, Hannu: Itsekriminointisuojasta verotusmenettelyssä
  Verotus 4/2017 s. 405, Asiantuntija-artikkeli
  Nykänen, Pekka: Osakeyhtiön kolmannesta maasta saaman suorasijoitus­osingon verotus ja SEUT 64 artiklan stand still-lauseke
  Verotus 4/2017 s. 420, Asiantuntija-artikkeli
  Mikkilä, Juuso – Räbinä, Timo: Luottamuksensuoja verotuksessa - tutkimus luottamuksensuojaperiaatteen soveltamisesta hallintotuomioistuimissa
  Verotus 4/2017 s. 430, Asiantuntija-artikkeli
  Laakso, Paula – Kurkioja, Kari: Tulliverotuksen peruselementit uuden tullilainsäädännön valossa
  Verotus 4/2017 s. 445, Asiantuntija-artikkeli
  Piiskoppel, Kirsti: Konserniverokeskuksen uudet työkalut 2/3: Syvennetty asiakasyhteistyö
  Verotus 4/2017 s. 454, Asiantuntija-artikkeli
  Salo, Claus: Terminaaliarvo arvonmäärityksissä – onko tulonodotuksille loppua näköpiirissä?
  Verotus 4/2017 s. 464, Asiantuntija-artikkeli
  Viitala, Tomi: Vierailevana verotutkijana Japanissa
  Verotus 4/2017 s. 474, Asiantuntija-artikkeli
  Rauhanen, Timo: Verotuet valtion ohjauskeinona ja politiikkavälineenä (väitöskirjan esittely)
  Verotus 4/2017 s. 479, Väitöskirja-artikkeli
  Haaramo, Virpi: IFRS-palsta: Kirjanpitolain IFRS-optioiden mukaiset laatimisperiaatteet
  Verotus 4/2017 s. 484, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusVerotus 3/2017
  Niskakangas, Heikki: Rahoitusvastike tuloverotuksessa
  Verotus 3/2017 s. 251, Asiantuntija-artikkeli
  Tolvanen, Matti: Tilintarkastajan rikosvastuu
  Verotus 3/2017 s. 260, Asiantuntija-artikkeli
  Torkkel, Timo: Leasingsopimusten verokohtelu oikeudellisessa muutosympäristössä
  Verotus 3/2017 s. 269, Asiantuntija-artikkeli
  Finér, Lauri – Tokola, Antti: Automaattisen tietojenvaihdon laajentumisen vaikutukset verokeidasvilppiin sekä rahoituslaitosten ja veroviranomaisten toimintaan
  Verotus 3/2017 s. 281, Asiantuntija-artikkeli
  Määttä, Kalle: Näkökohtia invalidien verokohtelusta
  Verotus 3/2017 s. 297, Asiantuntija-artikkeli
  Myllymäki, Janne: Kapitalisaatiosopimuksen omistajavaihdosten verotus
  Verotus 3/2017 s. 306, Asiantuntija-artikkeli
  Waal, Johanna: Konserniverokeskuksen uudet työkalut 1/3: Ennakollinen keskustelu
  Verotus 3/2017 s. 319, Asiantuntija-artikkeli
  Ohtonen Mika – Peni, Laura: Carried interest -tuoton verotus viimeaikaisen oikeuskäytännön valossa
  Verotus 3/2017 s. 328, Asiantuntija-artikkeli
  Rapo Petteri – Volanen, Maria: Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB) – suojaisa sisäsatama vai pinnan alla piilevä karikko?
  Verotus 3/2017 s. 338, Asiantuntija-artikkeli
  Karlsson,Meeri: Valmisteverotus Verohallintoon vuoden 2017 alusta - mikä muuttui vai muuttuiko mikään?
  Verotus 3/2017 s. 350, Asiantuntija-artikkeli
  Lönnbland, Siru: "Doctorate Seminar on European Tax Law" Wienissä 17.– 20.2.2017
  Verotus 3/2017 s. 359, Lyhyempi kirjoitus
 • Lakikirjasto > VerotusVerotus 2/2017
  Penttilä, Seppo: Veron kiertäminen yritysjärjestelyjen kipupisteenä
  Verotus 2/2017 s. 128, Asiantuntija-artikkeli
  Viitala, Tomi: Yhteinen yhtiöveropohja (CCTB) – vihdoin myötätuulessa?
  Verotus 2/2017 s. 141, Asiantuntija-artikkeli
  Nykänen, Pekka – Räbinä, Timo: Ajankohtaiskatsaus luovutusvoiton verotukseen vuodelta 2016
  Verotus 2/2017 s. 154, Asiantuntija-artikkeli
  Urpilainen, Matti: Eläketulon lisävero ja metsälahjavähennys perustuslakikysymyksinä
  Verotus 2/2017 s. 170, Asiantuntija-artikkeli
  Räbinä, Timo – Rautajuuri, Jukka: Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku verotukseen - uusi sääntely vuodesta 2017 alkaen, osa II
  Verotus 2/2017 s. 181, Asiantuntija-artikkeli
  Kari, Seppo – Ropponen, Olli: Yritysverotuksen uudistusesitykset Ruotsissa ja Norjassa
  Verotus 2/2017 s. 196, Asiantuntija-artikkeli
  Järvinen, Tarja: Yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän arvio verotuksen kehittämistarpeista
  Verotus 2/2017 s. 207, Asiantuntija-artikkeli
  Ojala, Minna: Monenkeskinen yleissopimus BEPS-projektin verosopimuksia koskevien muutosten toimeenpanemiseksi
  Verotus 2/2017 s. 213, Asiantuntija-artikkeli
  Määttä, Kalle: Näkökohtia etätyön verokohtelusta
  Verotus 2/2017 s. 221, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusVerotus 1/2017
  Mattila, Pauli K : Osakeyhtiöön tehtävien sijoitusten verokohtelu
  Verotus 1/2017 s. 5, Asiantuntija-artikkeli
  Ritari, Henna – Vigren, Elena : Verotusmenettelyn ja veronkannon uudistamisen ensimmäinen vaihe
  Verotus 1/2017 s. 19, Asiantuntija-artikkeli
  Räbinä, Timo – Rautajuuri, Jukka: Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku verotukseen - uusi sääntely vuodesta 2017 alkaen, osa I
  Verotus 1/2017 s. 29, Asiantuntija-artikkeli
  Varonen, Sami – Jarva, Joonas : Oma-aloitteisten verojen seuraamusmaksut - Uudet säännökset vuodesta 2017 alkaen
  Verotus 1/2017 s. 49, Asiantuntija-artikkeli
  Hakapää, Sari: Kiinteistön käsite arvonlisäverotuksessa laajeni 1.1.2017 alkaen
  Verotus 1/2017 s. 61, Asiantuntija-artikkeli
  Vesikansa, Heikki – Vehviläinen, Harri: KHO 2016:127 - Verotusta koskevat muistiot verotusmenettelyssä ja asianajajan sekä muun veroneuvonantajan velvollisuus kieltäytyä todistamasta
  Verotus 1/2017 s. 66, Oikeustapauskommentti
  Holkeri, Kai – Kivelä, Eeva-Lotta : Elinkeinoverolain osakevaihto- ja liiketoimintasiirtosäännösten päällekkäisistä soveltamisaloista
  Verotus 1/2017 s. 81, Asiantuntija-artikkeli
  Juanto, Leila – Linnakangas, Esko: Ravintorasvan, elintarvikkeiden, rehujen, lannoitteiden ja jätteiden valmisteverojen elinkaari
  Verotus 1/2017 s. 87, Asiantuntija-artikkeli
  Saarinen, Sirkka: Osakeyhtiön jakaminen tuloverotuksessa (väitöskirjan esittely)
  Verotus 1/2017 s. 93, Väitöskirja-artikkeli
  Isomaa-Myllymäki, Anita: Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus. Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa (väitöskirjan esittely)
  Verotus 1/2017 s. 99, Väitöskirja-artikkeli