Terminaaliarvo arvonmäärityksissä – onko tulonodotuksille loppua näköpiirissä?

Salo, Claus

Verotus 4/2017 s. 464
6.9.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 30.8.2017

Tiivistelmä

Arvonmäärityksen lopputulokseen vaikuttaa olennaisesti se, miten kauan kohteen arvioidaan tuottavan tuloja. Joskus tuloja ennustetaan rajalliselle ajanjaksolle, joskus taas ilman ajallista takarajaa, jolloin arvonmäärityksessä on huomioitava terminaaliarvo. Artikkelissa käsitellään kysymystä terminaaliarvon huomioimisesta sekä rahoitusteorian että OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan sekä suomalaisten että ulkomaisten tuomioistuinten siirtohinnoittelua koskevia ratkaisuja, joissa on otettu kantaa terminaaliarvon huomioimiseen. Lehti on luettavissa elokuussa 2018.