Verotus 4/2017

 • Lakikirjasto > VerotusKnuutinen, Reijo: Eriytetty tuloverojärjestelmä: ansio- ja pääomatulojen välistä rajanvetoa 25 vuottaVerotus 4/2017 s. 376, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusJärvenoja, Markku: Pääomanpalautuksen verotus yritysjärjestelyn jälkeenVerotus 4/2017 s. 393, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusKuortti, Hannu: Itsekriminointisuojasta verotusmenettelyssäVerotus 4/2017 s. 405, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusNykänen, Pekka: Osakeyhtiön kolmannesta maasta saaman suorasijoitus­osingon verotus ja SEUT 64 artiklan stand still-lausekeVerotus 4/2017 s. 420, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusMikkilä, Juuso – Räbinä, Timo: Luottamuksensuoja verotuksessa - tutkimus luottamuksensuojaperiaatteen soveltamisesta hallintotuomioistuimissaVerotus 4/2017 s. 430, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusLaakso, Paula – Kurkioja, Kari: Tulliverotuksen peruselementit uuden tullilainsäädännön valossaVerotus 4/2017 s. 445, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusPiiskoppel, Kirsti: Konserniverokeskuksen uudet työkalut 2/3: Syvennetty asiakasyhteistyöVerotus 4/2017 s. 454, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusSalo, Claus: Terminaaliarvo arvonmäärityksissä – onko tulonodotuksille loppua näköpiirissä?Verotus 4/2017 s. 464, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusViitala, Tomi: Vierailevana verotutkijana JapanissaVerotus 4/2017 s. 474, Asiantuntija-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusRauhanen, Timo: Verotuet valtion ohjauskeinona ja politiikkavälineenä (väitöskirjan esittely)Verotus 4/2017 s. 479, Väitöskirja-artikkeli
 • Lakikirjasto > VerotusHaaramo, Virpi: IFRS-palsta: Kirjanpitolain IFRS-optioiden mukaiset laatimisperiaatteetVerotus 4/2017 s. 484, Asiantuntija-artikkeli