Valmisteverotus Verohallintoon vuoden 2017 alusta - mikä muuttui vai muuttuiko mikään?

Karlsson,Meeri

Verotus 3/2017 s. 350
4.7.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Valmisteverotus siirrettiin Tullilta Verohallinnolle vuoden 2017 alusta alkaen. Artikkelissa arvioidaan toteutettua siirtoa valmisteverotuksen ominaispiirteiden sekä hallituksen esityksessä asetettujen tavoitteiden valossa. Artikkelissa pohditaan myös valmisteverotuksen tulevaisuuden näkymiä ja siirtoprosessin mahdollisia seuraavia vaiheita. Lehti on luettavissa kesäkuussa 2018