Automaattisen tietojenvaihdon laajentumisen vaikutukset verokeidasvilppiin sekä rahoituslaitosten ja veroviranomaisten toimintaan

Finér, Lauri – Tokola, Antti

Verotus 3/2017 s. 281
4.7.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa arvioidaan, miten OECD:n CRS-standardiin sekä Yhdysvaltain FATCA-lakiin perustuva automaattinen tietojenvaihto vaikuttaa verovilppiin kansainvälisessä sijoitustoiminnassa. Artikkelissa käsitellään lisäksi muutoksen vaikutuksia viranomaisille ja rahoituslaitoksille. Verovilppi vaikeutuu, sillä tilitietojenvaihto kattaa yli sata maata. Verokeidasvilpille jää kuitenkin edelleen sijaa. Yhdysvallat on keskeisin standardin ulkopuolinen maa. Kerättyjen tietojen käyttäminen verovalvonnassa tulee olemaan hankalaa. Lehti on luettavissa kesäkuussa 2018.