Rahoitusvastike tuloverotuksessa

Niskakangas, Heikki

Verotus 3/2017 s. 251
4.7.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Asunto-osakeyhtiön velkarahoitteisuus ja siihen liittyvä korkea rahoitusvastike mahdollistavat eräissä tilanteissa verojen säästämisen. Pääsäännön mukaan vuokranantaja voi vähentää rahoitusvastikkeen pääomatuloistaan, jos yhtiö vastaavasti tulouttaa kirjanpidossaan saamansa vastikkeet. Tästä säännöstä on kuitenkin poikkeuksia. Uudet oikeustapaukset selventävät sitä, milloin rahoitusvastike voidaan vähentää juoksevassa verotuksessa ja milloin se luetaan osaksi osakkeiden hankintamenoa. Lehti on luettavissa kesäkuussa 2018.