Näkökohtia etätyön verokohtelusta

Määttä, Kalle

Verotus 2/2017 s. 221
5.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.4.2017

Tiivistelmä

Etätyöllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa työnantaja ja palkansaaja ovat sopineet, että palkansaaja työskentelee ainakin osan työajastaan kotonaan tai itse hankkimassaan, yleensä asunnon lähellä olevassa työskentelytilassa. Artikkelissa kiinnitetään huomiota työhuonevähennykseen, tietokoneen ja asianmukaisten tietoliikenneyhteyksien tuloverokohteluun sekä matkakuluvähennykseen ja matkakustannusten korvaukseen. Lehti on luettavissa huhtikuussa 2018.