Yritysverotuksen uudistusesitykset Ruotsissa ja Norjassa

Kari, Seppo – Ropponen, Olli

Verotus 2/2017 s. 196
5.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.4.2017

Tiivistelmä

Kirjoitus vertailee Norjan ja Ruotsin yritysverokomiteoiden arvioita järjestelmien kehittämisestä. Komiteat päätyivät hyvin erilaisiin suosituksiin. Ruotsin komitea näki keskeisimmäksi ongelmaksi velan suosiminen verotuksessa ja ehdotti korkovähennyksen poistamista. Norjan komitea korosti investointivaikutuksia ja kilpailua veropohjista. Se päätyi ehdottaman useita pieniä muutoksia, joista ehkä keskeisin oli yhteisöverokannan alentaminen 7 prosenttiyksiköllä. Lehti on luettavissa huhtikuussa 2018.