Verotuksen muuttaminen ja muutoksenhaku verotukseen - uusi sääntely vuodesta 2017 alkaen, osa II

Räbinä, Timo – Rautajuuri, Jukka

Verotus 2/2017 s. 181
5.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.4.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa käsitellään vuoden 2017 alusta voimaan tullutta verotuksen muuttamista ja muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. Artikkeli on kaksiosainen. Tässä artikkelin toisessa osassa käsitellään eri verolajeille yhteisiä muutoksenhakua koskevia säännöksiä sekä verotuksen muuttamista ja muutoksenhakua koskevia voimaantulo- ja siirtymäsäännöksiä. Lehti on luettavissa huhtikuussa 2018.