Yhteinen yhtiöveropohja (CCTB) – vihdoin myötätuulessa?

Viitala, Tomi

Verotus 2/2017 s. 141
5.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 5.4.2017

Tiivistelmä

Euroopan komissio antoi syksyllä 2016 direktiiviehdotukset yhteisestä yhteisöveropohjasta (CCTB) ja yhdistetystä yhteisestä yhteisöveropohjasta (CCCTB). Artikkelissa tarkastellaan CCTB-direktiiviehdotuksen keskeisimpiä verotettavan tulon laskentasäännöksiä ja arvioidaan sen mahdollisia vaikutuksia Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin. Lopuksi esitetään arvioita CCTB-hankkeen toteutumismahdollisuuksista. Lehti on luettavissa huhtikuussa 2018.