Ravintorasvan, elintarvikkeiden, rehujen, lannoitteiden ja jätteiden valmisteverojen elinkaari

Juanto, Leila – Linnakangas, Esko

Verotus 1/2017 s. 87
8.2.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 8.2.2017

Tiivistelmä

Ravintorasvan, elintarvikkeiden, rehujen ja lannoitteiden valmisteverot olivat Suomessa voimassa muutamia vuosikymmeniä 1900-luvulla. Luonteeltaan ne olivat pitkälti maatalouspoliittisia. Näistä veroista luovuttiin Suomen liittyessä Euroopan unioniin. Nykyinen jäteveromme otettiin käyttöön 1990-luvun loppupuolella. Jäteveron tuotto on hyvin pieni. Lehti on luettavissa helmikuussa 2018.