Lisäkauppahinnan käytännön verokysymykset

Wahlroos, Heikki – Alahuhta, Ville

Verotus 5/2016 s. 529
30.11.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 30.11.2016

Tiivistelmä

Lisäkauppahinta on yrityskaupoissa suosittu instrumentti, johon liittyy useita verokysymyksiä. Tähän nähden lisäkauppahinnan verotusta on käsitelty oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa melko vähän. Kirjoittajat tarkastelevat artikkelissa lisäkauppahinnan veroaspekteja käytännössä esille nousseiden tulkinnallisuutta tai epävarmuutta sisältävien tilanteiden näkökulmasta. Artikkelissa käsitellään muun muassa ansio- ja pääomatulon välistä rajanvetoa, luovutusvoittoverotuksen kysymyksiä, tulon jaksottamista ja varainsiirtoverotusta. Lehti on luettavissa marraskuussa 2017.