Suulliset käsittelyt veroprosessissa - tutkimus suullisten käsittelyjen järjestämisestä hallinto-oikeuksissa

Nurmela, Marjo – Räbinä, Timo

Verotus 5/2016 s. 514
30.11.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 30.11.2016

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan veroprosessin suullisiin käsittelyihin liittyviä kysymyksiä erityisesti aiheesta tehdyn empiirisen tutkimuksen avulla. Artikkelissa esitellään tutkimuksen keskeisiä tuloksia muun muassa siitä, minkälaisissa asioissa verovelvolliset ovat vaatineet suullista käsittelyä järjestettäväksi ja minkälaisissa asioissa hallinto-oikeudet niitä järjestivät. Lehti on luettavissa marraskuussa 2017.