Kapitalisaatiosopimus tuloverotuksessa, osa II

Myllymäki, Janne

Verotus 5/2016 s. 502
30.11.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 30.11.2016

Tiivistelmä

Artikkelissa käsitellään kapitalisaatiosopimuksen verotusta koskevia kysymyksiä luonnollisen henkilön ja yhteisön tuloverotuksessa. Tarkastelun kohteena on kapitalisaatiosopimuksen maksujen käsittely, sopimuksen tuoton ja tappioiden verokohtelu sekä omaisuuden siirrot kapitalisaatiosopimukseen. Artikkeli on jatkoa Verotus-lehden numerossa 3/2016 julkaistulle artikkelille. Lehti on luettavissa marraskuussa 2017.