Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus

Aittoniemi, Arja

Verotus 4/2016 s. 417
2.9.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 2.9.2016

Tiivistelmä

Artikkelissa esitellään kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotukseen liittyvän väitöskirjan tutkimustuloksia sääntelyn vaikutuksista ja tarpeellisuudesta lainopillisten ja empiiristen tutkimustulosten valossa. Lehti on luettavissa syyskuussa 2017.