Verovaikutukset siirtohinnoittelun arvonmääritystilanteessa

Salo, Claus

Verotus 4/2016 s. 397
2.9.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 2.9.2016

Tiivistelmä

Myyjä maksaa luovutusvoitostaan veroa myydessään jotain voitolla. Ostaja voi usein tehdä poistoja ostamansa omaisuuserän hankintahinnasta, mikä tuo säästöjä verotuksessa. Artikkeli käsittelee näiden verovaikutusten merkitystä hinnanmuodostuksessa. Aihetta tarkastellaan niin verovaikutuksia koskevan akateemisen tutkimuksen kuin OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden ja siirtohinnoittelua koskevien tuomioistuinratkaisujen kautta. Lehti on luettavissa syyskuussa 2017.