IT-investointien ja -palvelujen siirtohinnoittelu

Rapo, Petteri – Turunen, Toni

Verotus 4/2016 s. 387
2.9.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 2.9.2016

Tiivistelmä

Kansainväliset konsernit niin Suomessa kuin maailmalla toteuttavat yhä suurempia ja laaja-alaisempia IT-kehitysprojekteja osana kilpailukykynsä vahvistamista. Niihin liittyvä kansainvälisen verotuksen problematiikka, erityisesti investointikustannusten sisäisen käsittelyn ja markkinaehtoisten käyttö- tai lisensointiveloitusten määrittelyn osalta, kasvattaa siten merkitystään. Tässä artikkelissa käsitellään konsernin sisäisiin IT-investointeihin ja -palveluihin liittyviä keskeisiä ongelmakohtia, esitellään muutamia vaihtoehtoisia lähestymistapoja markkinaehtoisen siirtohinnoittelun varmistamiseksi sekä käydään läpi viimeaikaista oikeuskäytäntöä. Lehti on luettavissa syyskuussa 2017.