Tytäryhtiöosakkeiden ja niihin liittyvän hankintavelan kohdistaminen kiinteälle toimipaikalle

Isomaa-Myllymäki, Anita

Verotus 4/2016 s. 365
2.9.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 2.9.2016

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan tytäryhtiöosakkeiden ja niihin liittyvän hankintavelan kohdistamiseen sovellettavia säännöksiä ja aihetta koskevaa oikeuskäytäntöä, erityisesti KHO:n vuosikirjaratkaisuja 2016:71 ja 2016:72. Artikkelissa tarkastellaan kohdistamisongelman ratkaisemista Suomen sisäisessä lainsäädännössä ja verosopimusoikeudessa. Tässä yhteydessä tarkastellaan niin sanotun avainhenkilötoiminnon käsitettä. Lopuksi esitetään, mikä on ratkaisujen merkitys verosuunnitteluun. Lehti on luettavissa syyskuussa 2017.