Piirteitä KHO:n verotusta koskevien päätösten perusteluista

Myrsky, Matti

Verotus 4/2016 s. 349
2.9.2016
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 2.9.2016

Tiivistelmä

Verotusta koskevien KHO:n päätösten perustelut ovat laajentuneet ja monipuolistuneet. Päätösten kirjoitustapa on kehittynyt huomattavasti avoimemmaksi, mikä edistää muun muassa verotuskäytännön yhtenäistämistä. Hyvät perustelut lisäävät luottamusta lainkäytön tasoon ja objektiivisuuteen. Ne myös auttavat tuomioistuinta itseään kontrolloimaan työtään. Lehti on luettavissa syyskuussa 2017.